1. Головна
  2. /
  3. Прозорість

Прозорість

Інформація та документи, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом.

ЗВІТ ДИРЕКТОРА ЛІЦЕЮ №2 ТАВРІЙСЬКОЇ МР ЗА 2022/2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ЛІЦЕЮ №2 ТАВРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА 2021-2026 РОКИ

ІНСТРУКЦІЯ З ДІЛОВОДСТВА ЛІЦЕЮ №2 ТАВРІЙСЬКОЇ МР

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ЛІЦЕЮ №2 ТАВРІЙСЬКОЇ МР

ПЛАН РОБОТИ ЛІЦЕЮ №2 НА 2023/2024 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ Ліцею №2 Таврійської міської ради Херсонської області

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДИСТАНЦІЙНУ ФОРМУ ЗДОБУТТЯ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ УЧНЯМИ ЛІЦЕЮ №2 ТАВРІЙСЬКОЇ МР

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНСТИТУЦІЙНУ ФОРМУ ЗДОБУТТЯ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В ЛІЦЕЇ №2 ТАВРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНДИВІДУАЛЬНУ ФОРМУ ЗДОБУТТЯ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В ЛІЦЕЇ №2 ТАВРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕДАГОГІЧНУ РАДУ ЛІЦЕЮ №2 ТАВРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

КОДЕКС БЕЗПЕЧНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЛІЦЕЮ №2 ТАВРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО КЛАСНОГО ЖУРНАЛУ В ЛІЦЕЇ №2 ТАВРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ЛІЦЕЮ№2 ТАВРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПРОТОКОЛИ ЗАСІДАНЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ ЛІЦЕЮ №2 ТАВРІЙСЬКОЇ МР

2023/2024

Протокол №1 від 31.08.2023

2022/2023

Протокол №1 від 01.09.2022

Протокол №2 від 01.11.2022

Протокол №4 від 20.12.2022

Протокол №5 від 04.01.2023

Протокол №9 від 18.03.2023

Протокол №11 від 31.05.2023 (про переведення та випуск учнів, підбиття підсумків навчального року)

Протокол №12 від 30.08.2023 (про переведення учнів)

2021/2022

Протокол №1 від 30.08.2021 року

Протокол №19 від 02.05.2022 року. Про переведення учнів на наступний рік навчання та випуск учнів 11-А класу

Протокол №20 від 26.05.2022. Про вибір підручників для 5 класу на 2022/2023 навчальний рік, поданих на конкурсний відбір підручників для здобувачів повної загальної середньої освіти i педагогічних працівників. Про визнання та зарахування результатів підвищення кваліфікації педагогічними працівниками

Статут закладу
Ліцензії на провадження освітньої діяльності
Висновки регіональної експертної ради з ліцензування та атестації закладу
Структура та органи управління закладу
Освітні програми, що реалізуються в закладі, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою
Територія обслуговування, закріплена за закладом його засновником
Ліцензований обсяг та фактична кількість здобувачів освіти, які навчаються у закладі
Мова освітнього процесу
Українська
Наявність вакантних посад
Вакантних посад у закладі немає.
Матеріально-технічне забезпечення закладу
Результати моніторингу якості освіти
Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти
Результати самооцінювання роботи закладу

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР між адміністрацією та профспілковою організацією Ліцею №2 Таврійської МР

Лист про повідомну реєстрацію Колективного договору

Людям із порушенням зору