1. Головна
 2. /
 3. Учням
 4. /
 5. Правила поведінки учнів Ліцею...

Правила поведінки учнів Ліцею №2 Таврійської МР

Шановні учні! Нагадуємо вам про правила поведінки у школі під час уроків та на перервах.

Загальна частина

 1. Правила поведінки учнів у школі базуються на законах України, постановах Міністерства освіти і науки України та органів місцевого самоврядування, Статуті школи.
 2. У випадку порушень Правил до учнів можуть бути вжиті такі стягнення:
 • усне зауваження;
 • запис зауваження в електронний щоденник;
 • винесення догани, включно із занесенням догани в особисту справу учня;
 • виклик учня самого або з батьками на онлайн-засідання педагогічної ради;
 • відшкодування завданої учнем шкоди його батьками.
СХВАЛЕНО
на засіданні педагогічної ради
Ліцею №2 Таврійської МР
(протокол  № 1 від 01.09.2022)                                     
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ від 01.09.2022 № 80/о
Директор Ліцею №2 Таврійської МР
Світлана ПЛЯСЕЦЬКА    

Правила поведінки здобувачів освіти Ліцею №2 Таврійської міської ради Херсонської області

Здобувачі освіти мають право на:

 • навчання впродовж життя та академічну мобільність;
 • індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;
 • якісні освітні послуги;
 • справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
 • відзначення успіхів у своїй діяльності;
 • свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;
 • безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;
 • повагу людської гідності;
 • захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;
 • отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування);
 • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;
 • особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти;
 • інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

Здобувачі освіти зобов’язані:

 • виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;
 • поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;
 • відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточення, довкілля;
 • дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності);
 • повідомляти адміністрацію закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти.

Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

І. Загальні положення.

1. Здобувач освіти зобов’язаний сумлінно ставитися до навчання, виконувати завдання вчителя і опановувати матеріал у необхідному обсязі.

2. У випадку пропуску занять здобувач освіти зобов’язаний обґрунтувати свою відсутність на онлайн-уроках відповідними документами (довідкою з лікарні, пояснювальною запискою від батьків).

3. Здобувачі освіти зобов’язані дотримуватися правил внутрішнього розпорядку.

4. Здобувачі освіти зобов’язанні дотримуватись правил  безпеки життєдіяльності, визначених інструкціями закладу.

5. Здобувачі освіти повинні вітатись з всіма учителями, старшими людьми та ровесниками.

6. Єдині вимоги для здобувачів освіти обов’язкові для всіх учнів школи. У разі невиконання і порушення цих вимог учні чи їх батьки притягуються до відповідальності у відповідності із законодавством.

7. Усі рішення адміністрації школи, педагогічної ради й органів самоврядування є обов’язковими для виконання кожним здобувачем освіти.

 ІІ. До початку уроків та на онлайн-уроці

 1. Прокидайтеся до онлайн-занять так, що б ви встигли виконати ранкову гігієну, одягнутись, причесатись, навести лад у своїй кімнаті, поснідати. Будьте охайними!
 2. Підготуйтеся до онлайн-уроку, як у класі: на столі біля тебе гаджет, підручник, зошит та все інше необхідне приладдя. Будьте відповідальними!
 3. У кімнаті, де ви навчаєтеся, тихо, жодних телевізорів, переглядів фільмів чи ігор, жодних людей на задньому плані,  які можуть вас відволікати. Будьте уважними!
 4. Заходьте в залу очікування за 3-5 хвилин до початку онлайн-занять. Будьте пунктуальними!
 5. Заходьте в гугл-клас на платформі Google Workspace лише під корпоративним акаунтом за своїм ім’ям та прізвищем. Дотримуйтеся академічної доброчесності під час написання домашніх, самостійних та контрольних робіт.  Будьте чесними!
 6. Вмикайте завжди камеру, а мікрофон за потреби. Коли заходите, привітайтеся з усіма.  Будьте вихованими!
 7. Користуйтеся функцією «Підняти руку» або напишіть питання в загальному чаті, не перебиваючи тих, хто говорить. Будьте справедливими!
 8. Малювати на екрані можна тільки за проханням учителя. Будьте чемними!
 9. Слухайте пояснення вчителя, слідкуйте за демонстрацією, виконуйте завдання в зошиті. Будьте успішними!
 10. Після уроку зайдіть до платформи Google Workspace, подивіться на свою оцінку в електронному журналі. Будьте завжди в курсі справ!
 11. Систематично виконуйте завдання, розміщені в гугл-класах з навчальних предметів, прикріплюйте виконані завдання, обов’язково натискайте ЗДАТИ, щоб учитель міг обачити вашу роботу.
 12. Поважайте учителя та його роботу. Завжди попереджайте класного керівника про причину відсутності на онлайн-уроках. Якщо вас щось турбує, поговоріть про це з учителем-предметником або класним керівником. Будьте відвертими!

Онлайн-урок – це важливий елемент дистанційного навчання,

тому присутність учня ОБОВ’ЯЗКОВА!

ІІІ. Вимоги до зовнішнього вигляду і одягу.

 1. Кожен здобувач освіти зобов’язаний з’явитися на онлайн-уроці в чистому і охайному одязі.
 2. Зачіска повинна бути акуратною.
 3. Вигляд учнів має бути природнім, тому забороняється яскравий макіяж.
 4. На уроки фізкультури учні повинні мати спортивну форму і взуття.

ІV. Вимоги до мови учнів.

 1. Не дозволяється вживати брутальних і лайливих слів за будь-яких обставин в усній чи письмовій формі.
 2. Слідкуйте за своєю мовою. Не вживайте зайвих слів і виразів.
 3. Не вживайте грубих виразів, кличок, прізвиськ.
 4. Звертаючись до кого-небудь з проханням не забувайте сказати «будь ласка», за проявлену послугу – подякувати.

V. Вимоги по догляду за зошитами

1. Зошити мають бути підписаними за встановленим зразком, тримайте їх у поліетиленовій обгортці.

2. Всі записи в зошитах мають відповідати правилам орфографічного режиму.

Людям із порушенням зору